FORENINGSPORTAL I Oslo Vest

Ris vel

Ris Vel er en forening blant beboerne i vårt område med lange tradisjoner. Ris Vel ble stiftet for over 100 år siden med basis i det boligmiljøet som vokste opp rundt den da planlagte og etter hvert nybygde Holmenkollbanen.

Ris Vel er en forening blant beboerne i vårt område med lange tradisjoner.  Ris Vel ble stiftet for over 100 år siden med basis i det boligmiljøet som vokste opp rundt den da planlagte og etter hvert nybygde Holmenkollbanen.


Velforeninger den gang, som det var flere av, hadde mange flere oppgaver enn i dag for å følge med og styre områdets utvikling.  Velforeningene dengang kan i stor grad sammenlignes med dagens bydelsutvalg, med ansvar for mange oppgaver som nå utføres av kommunen så som etablering og vedlikehold av veier, snømåking, gatebelysning, renovasjon, vann og avløp.

I dag ivaretar Ris Vel områdets interesser mer som et hørings- og samarbeidsorgan mellom medlemmene, kommunen og andre offentlige organer, uten, som tidligere, å faktisk gjennomføre oppgavene.

I våre Vedtekter (se siden ’Vedtekter’) sier vi at Ris Vels formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Ris Vels område strekker seg langs Holmenkollbanene mellom Frøen og Midtstuen (fra og med Steinerud til og med Midtstuen stasjoner), og mellom Holmenkollveien og Sognsvannsbekken.  Se kart på siden ’Vedtekter’.

Ris Vel er basert på frivillig innsats av Styremedlemmene.  En Daglig leder utfører administrativt arbeid.

Med et medlemstall på ca. 1350 husstander, kan Ris Vel ha en viss innflytelse på avgjørelser i vårt område som del av bydelen Vestre Aker.  Vellet er partipolitisk uavhengig, og vil alltid holde en god dialog med Bydelsutvalget uavhengig av Bydelsutvalgets politiske sammensetning.

Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai).  Styrets medlemmer er frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 5-6 ganger i året.  Det er også en god del samtaler og e-post-bruk mellom møtene.  Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative arbeidet.  Det forsøkes å ha utskifting av minst ett styremedlem hvert år for å få størst mulig engasjement blant medlemmene.  Medlemmene bes derfor fremme kandidater i god tid før Årsmøtet.  Les mer om Styret under kapitlet ’Styret’.

Kontingenten som innhentes fra medlemmene brukes i det vesentligste til bidrag til positive tiltak i området, både i form av Ris Vels Pris og direkte til konkrete tiltak (for eksempel bidrag til byggingen av nye Heminghallen).

Vellet har også anskaffet en hekksaks, plenvalse og bærestropper, som er til gratis utlån til medlemmene. Ris Vel har som sitt motto å skape trivsel og trygghet i vårt område. 

Fritidsaktiviteter

Velforening

Kontaktinformasjon

95101627 / 

post@risvel.no

risvel.no

Carolyn Dahr (Daglig leder), https://www.risvel.no/kontakt

Besøksadresse

Postadresse
Postadresse: Postboks 48 Vinderen
0319 Oslo

Andre opplysninger

Org.nummer
896113232

Ant. medlemmer
1100

Vipps-nummer
516024

Kategori
Velforening

Område
Vestre Aker

Sist oppdatert
14.03.2024

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal